Үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг

Санхүүгийн тайлан гаргах, төлөөлөх,цэгцлэн боловсруулалт

Дэлгэрэнгүй
Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ

Татварын тайлан тооцоо, бэлтгэх тушаах, татварын хуулиудаар зөвлөгөө өгөх

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Компанийн эрхэм зорилго, Алсын хараа тодорхойлох,Бизнес төлөвлөгөө болон

Дэлгэрэнгүй
ББСБ-Зээл олгох үйлчилгээ

Манай компани нь 2015 оноос хойш санхүүгийн үйлчилгээний нэг төрөл болох

Дэлгэрэнгүй
Төсөл хөтөлбөр боловсруулах үйлчилгээ

Эй Би Эм Финанас ТМЗ ХХК нь төсөл боловсруулах, зөвөлгөө өгөх зуучлах

Дэлгэрэнгүй
Хөрөнгө удирдах эрх-Хөрөнгө оруулалт зуучлах

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө авснаар эрхэлж буй өөрийн бизнест хөрөнгө

Дэлгэрэнгүй

Эрсдэлгүй ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе

online
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Facebook

YouTube

LinkedId