Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

  • Компанийн эрхэм зорилго, Алсын хараа тодорхойлох, Бизнес төлөвлөгө болон Стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах
  • Компани болон төслийн санхүүгийн харьцааны шинжилгээ, Чадавхийн үнэлгээг хийх, Дүгнэлт гаргах
  • Тендерт амжилттай оролцох, материал бүрдүүлэхэд зөвлөх
  • Бизнес төсөл техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
  • Санхүүгийн харьцааны шинжилгээ, түүний хэрэглээ
  • Тендерт амжилттай оролцох нь
  • Цагийн менежмент
  • Байгууллагын гадаад ба дотоод харилцаа
  • Ажилтныг зорилтоор удирдах нь

Эрсдэлгүй ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе

online
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Facebook

YouTube

LinkedId