Эрсдэлгүй ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе

Үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг

Санхүүгийн тайлан гаргах, төлөөлөх,цэгцлэн боловсруулалт хийх,Хөндлөнгийн хяналт шалгалт

Дэлгэрэнгүй
Татварын мэргэшсэн зөвлөгөө өгөх

Татварын тайлан тооцоо, бэлтгэх тушаах, татварын хуулиудаар зөвлөгөө өгөх, Татвар төлөгчийг хяналт шалгалтанд

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Компанийн эрхэм зорилго, Алсын хараа тодорхойлох,Бизнес төлөвлөгөө болон стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах

Дэлгэрэнгүй

Эрсдэлгүй ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе
Манай мэргэжилтнүүд

0

Нягтлан бодогч

0

ТИНБ

0

Менежер

0

Хуульч, Өмгөөлөгч

0

Бизнесийн зөвлөх

0

Барилгын инженер

Бусад холбоос

Харилцагч байгууллага

online
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Facebook

YouTube

LinkedId